TRANG CHỦ Xem thống kê theo
lĩnh vực
Xem thống kê theo
khu vực
Xem thống kê theo
Quận, Huyện Đoàn và tương đương
Xem thống kê theo
cơ sở Đoàn
Xem thống kê theo
cơ sở khác
Xem thống kê theo
đối tượng
Bảng xếp hạng Tìm kiếm


Thống kê theo đối tượng275

Cán bộ, công chức, viên chức

91

Công nhân

11

Doanh nhân

554

Học sinh, sinh viên

12

Nhà khoa học, tri thức

2

Nông dân

76

Sĩ quan, chiến sĩ

0

Vận động viên, nghệ sĩ

61

Đối tượng khác

TẤT CẢ