TRANG CHỦ Xem thống kê theo
lĩnh vực
Xem thống kê theo
khu vực
Xem thống kê theo
Quận, Huyện Đoàn và tương đương
Xem thống kê theo
cơ sở Đoàn
Xem thống kê theo
cơ sở khác
Xem thống kê theo
đối tượng
Bảng xếp hạng Tìm kiếm


Thống kê theo đối tượng1321

Cán bộ, công chức, viên chức

142

Công nhân

23

Doanh nhân

2807

Học sinh, sinh viên

21

Nhà khoa học, tri thức

10

Nông dân

99

Sĩ quan, chiến sĩ

0

Vận động viên, nghệ sĩ

129

Đối tượng khác

TẤT CẢ