TRANG CHỦ Xem thống kê theo
lĩnh vực
Xem thống kê theo
khu vực
Xem thống kê theo
Quận, Huyện Đoàn và tương đương
Xem thống kê theo
cơ sở Đoàn
Xem thống kê theo
cơ sở khác
Xem thống kê theo
đối tượng
Bảng xếp hạng Tìm kiếm


Thống kê theo lĩnh vực

1

Ý tưởng

An toàn giao thông cho trẻ em

79

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

85

Ý tưởng

Cải cách hành chính

11

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố

216

Ý tưởng

Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông

83

Ý tưởng

Giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

499

Ý tưởng

Giảm ô nhiễm môi trường

30

Ý tưởng

Chỉnh trang và phát triển đô thị

41

Ý tưởng

Ý tưởng xây dựng đô thị thông minh

52

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

247

Ý tưởng

Ý tưởng sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất

80

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng

386

Ý tưởng

Các ý tưởng khác

9

Ý tưởng

Ý tưởng cho công tác Đoàn

TẤT CẢ