TRANG CHỦ Xem thống kê theo
lĩnh vực
Xem thống kê theo
khu vực
Xem thống kê theo
Quận, Huyện Đoàn và tương đương
Xem thống kê theo
cơ sở Đoàn
Xem thống kê theo
cơ sở khác
Xem thống kê theo
đối tượng
Bảng xếp hạng Tìm kiếm


Thống kê theo lĩnh vực

2

Ý tưởng

An toàn giao thông cho trẻ em

103

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

100

Ý tưởng

Cải cách hành chính

16

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố

268

Ý tưởng

Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông

112

Ý tưởng

Giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

566

Ý tưởng

Giảm ô nhiễm môi trường

42

Ý tưởng

Chỉnh trang và phát triển đô thị

46

Ý tưởng

Ý tưởng xây dựng đô thị thông minh

62

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

1464

Ý tưởng

Ý tưởng sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất

121

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng

583

Ý tưởng

Các ý tưởng khác

14

Ý tưởng

Ý tưởng cho công tác Đoàn

TẤT CẢ