TRANG CHỦ Xem thống kê theo
lĩnh vực
Xem thống kê theo
khu vực
Xem thống kê theo
Quận, Huyện Đoàn và tương đương
Xem thống kê theo
cơ sở Đoàn
Xem thống kê theo
cơ sở khác
Xem thống kê theo
đối tượng
Bảng xếp hạng Tìm kiếm


Thống kê theo Quận, Huyện Đoàn và tương đương

1

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM

1

QUẬN ĐOÀN BÌNH TÂN

1

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH

1

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

1

HUYỆN ĐOÀN HÓC MÔN

1

ĐOÀN SỞ Y TẾ

1

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH

1

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG TP.HCM

1

ĐOÀN KHỐI BỘ NN-PTNT

2

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

2

ĐOÀN TCTY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MTV

2

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ – ĐHQG TP.HCM

2

BAN CÁN SỰ ĐOÀN ĐHQG TP. HCM

3

ĐOÀN CƠ SỞ BƯU ĐIỆN TP

3

ĐOÀN CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH

3

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM

4

QUẬN ĐOÀN TÂN PHÚ

5

QUẬN ĐOÀN BÌNH THẠNH

6

ĐOÀN CƠ QUAN ĐH QUỐC GIA TP.HCM

6

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM (HIAST)

9

ĐOÀN KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG TP

14

QUẬN ĐOÀN 5

17

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

18

QUẬN ĐOÀN 1

20

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

26

QUẬN ĐOÀN 7

32

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM

33

ĐOÀN SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TP.HCM

37

ĐOÀN TCTY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

47

ĐOÀN CÁC KCX - KCN TP.HCM

55

KHU VỰC KHÁC

56

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG CS 2

81

QUẬN ĐOÀN 12

93

QUẬN ĐOÀN THỦ ĐỨC

212

ĐOÀN TỔNG CTY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN

717

QUẬN ĐOÀN 9

TẤT CẢ