TRANG CHỦ Xem thống kê theo
lĩnh vực
Xem thống kê theo
khu vực
Xem thống kê theo
Quận, Huyện Đoàn và tương đương
Xem thống kê theo
cơ sở Đoàn
Xem thống kê theo
cơ sở khác
Xem thống kê theo
đối tượng
Bảng xếp hạng Tìm kiếm


Thống kê theo Quận, Huyện Đoàn và tương đương

1

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH

1

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

1

ĐOÀN SỞ Y TẾ

1

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH

1

QUẬN ĐOÀN 10

1

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG TP.HCM

2

QUẬN ĐOÀN BÌNH TÂN

2

QUẬN ĐOÀN GÒ VẤP

2

ĐOÀN TCTY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MTV

2

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ – ĐHQG TP.HCM

2

BAN CÁN SỰ ĐOÀN ĐHQG TP. HCM

2

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM

3

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

3

ĐOÀN CƠ SỞ BƯU ĐIỆN TP

3

ĐOÀN CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH

3

HUYỆN ĐOÀN HÓC MÔN

3

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRUNG ƯƠNG TP.HCM

3

ĐOÀN KHỐI BỘ GTVT

3

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM

3

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TP. HCM

3

ĐOÀN KHỐI BỘ NN-PTNT

4

QUẬN ĐOÀN TÂN PHÚ

6

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GTVT TP.HCM

6

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM (HIAST)

6

ĐOÀN CƠ QUAN ĐH QUỐC GIA TP.HCM

7

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

12

ĐOÀN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

14

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM

17

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

17

QUẬN ĐOÀN 5

18

QUẬN ĐOÀN 1

21

ĐOÀN KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG TP

25

QUẬN ĐOÀN BÌNH THẠNH

26

QUẬN ĐOÀN 7

29

QUẬN ĐOÀN TÂN BÌNH

30

HUYỆN ĐOÀN NHÀ BÈ

36

ĐOÀN SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TP.HCM

39

ĐOÀN TCTY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

47

ĐOÀN CÁC KCX - KCN TP.HCM

48

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

56

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG CS 2

68

KHU VỰC KHÁC

82

QUẬN ĐOÀN 12

93

QUẬN ĐOÀN THỦ ĐỨC

181

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM

212

ĐOÀN TỔNG CTY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN

718

QUẬN ĐOÀN 9

1231

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

TẤT CẢ