TRANG CHỦ Xem thống kê theo khu vực Xem thống kê theo cơ sở Xem thống kê theo đối tượng Bảng xếp hạng


Thống kê theo đối tượng

5208

Cán bộ, công chức, viên chức

1233

Công nhân

38

Doanh nhân

11419

Học sinh, sinh viên

45

Nhà khoa học, tri thức

14

Nông dân

212

Sĩ quan, chiến sĩ

8

Vận động viên, nghệ sĩ

321

Đối tượng khác

TẤT CẢ