TRANG CHỦ TÌM KIẾM Xem thống kê theo khu vực Xem thống kê theo cơ sở Xem thống kê theo đối tượng


Thống kê theo khu vực

9084

KHU VỰC QUẬN HUYỆN ĐOÀN

1048

KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG(TƯƠNG DƯƠNG)

671

KHU VỰC ĐH-CĐ-TC CHUYÊN NGHIỆP(TƯƠNG ĐƯƠNG)

14

KHU VỰC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

33

KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG(CƠ SỞ)

94

KHU VỰC ĐH-CĐ-TC CHUYÊN NGHIỆP(CƠ SỞ)

11

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ, BÁO CHÍ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

165

CÁC TRUNG TÂM - TRƯỜNG - KTX TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

1

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

3

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN THÀNH ĐOÀN

521

KHU VỰC KHÁC

80

ĐOÀN CƠ QUAN THÀNH ĐOÀN

TẤT CẢ