TRANG CHỦ TÌM KIẾM Xem thống kê theo khu vực Xem thống kê theo cơ sở Xem thống kê theo đối tượng Bảng xếp hạng


Thống kê theo khu vực

13286

KHU VỰC QUẬN HUYỆN ĐOÀN

2928

KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG(TƯƠNG DƯƠNG)

6281

KHU VỰC ĐH-CĐ-TC CHUYÊN NGHIỆP(TƯƠNG ĐƯƠNG)

86

KHU VỰC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

109

KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG(CƠ SỞ)

451

KHU VỰC ĐH-CĐ-TC CHUYÊN NGHIỆP(CƠ SỞ)

17

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ, BÁO CHÍ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

622

CÁC TRUNG TÂM - TRƯỜNG - KTX TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

15

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

19

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN THÀNH ĐOÀN

1378

KHU VỰC KHÁC

236

ĐOÀN CƠ QUAN THÀNH ĐOÀN

TẤT CẢ