TRANG CHỦ TÌM KIẾM THỐNG KÊ

LĨNH VỰC Ý TƯỞNG

950

Ý tưởng

An toàn giao thông cho trẻ em

539

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

1086

Ý tưởng

Cải cách hành chính

122

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố

769

Ý tưởng

Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông

444

Ý tưởng

Giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

1697

Ý tưởng

Giảm ô nhiễm môi trường

323

Ý tưởng

Chỉnh trang và phát triển đô thị

419

Ý tưởng

Ý tưởng xây dựng đô thị thông minh

380

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

691

Ý tưởng

Ý tưởng sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất

465

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng

3814

Ý tưởng

Các ý tưởng khác

133

Ý tưởng

Ý tưởng cho công tác Đoàn

TẤT CẢ

BẢNG XẾP HẠNG

STT XEM Lĩnh vực Hình Ý tưởng Tác giả Đơn vị Tổng bình chọn